Pcsupport.cz
HST.cz HST.en HST.de

Prezident švýcarského průmyslového svazu SWISSMEM a národní rada Johann N. Schneider-Ammann na zahájení 50. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Na zahájení jubilejního 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl vedením společnosti Veletrhy Brno pozván jako jeden z hlavních řeč­níků prezident SWISSMEM a národní rada švýcarského parlamentu pan Johann Niklaus Schneider-Ammann.

SWISSMEM, Švýcar­ský svaz strojírenského, elek­trotech­nického a ko­vozpra­cujícího prů­myslu, zaujímá ve švý­carském hospodář­ství klíčové po­stavení: se zhruba 318 000 zaměst­nanci je největším prů­myslovým zaměstnava­telem a jeho ex­port v objemu 70 miliard švý­carských franků předsta­vuje cca 40 % celkového vývozu zboží ze Švýcar­ska. Mezi jeho hlavní úkoly patří vzdě­lávání a doškolování, zaměstnavatelská politika a sociální partnerství, hospo­dářské právo a hospodářská poli­tika, ino­vace, energie a ži­votní prostředí a další.

Partneři / Partners

ST logo CZ stojate cerne2 partner seclogo partner seclogo partner seclogo partner koalice SPCR LOGO VERTICAL CZ RGB 280x226 Sear czech logo IMD Logo Blue RGB

 

loga partneri 280x226 slunce 280x226 roska 280x226 Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

 

 

 

 

 

Menu